Help Hiddo het Sinterklaas feest redden! Sint en zijn Pieten hebben problemen met de voorbereidingen van pakjes avond. 

Dit is een 'point-and-click' adventure game. Door middel van klikken of de juiste dialoog opties los je puzzels op. 

Download

Download
sint-adventure_1.0.0_amd64.deb 79 MB
Download
Hiddo redt het Sinterklaasfeest Setup 1.0.0.exe 89 MB
Download
Hiddo redt het Sinterklaasfeest-1.0.0.dmg 121 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.